Mải mê ăn mồi, con cá mập bị cá mú "khổng lồ" nuốt chửng

Ít nhất 11 con cá mập con đang tập trung sâu xé xác một con cá kiếm dưới đáy biển ngoài khơi Nam Carolina. Nhưng bất ngờ một con cá mú 'khổng lồ' xuất hiện và nhanh chóng nuốt chửng cả một con cá mập.

InfoNet