Màn đụng độ hiếm thấy này diễn ra tại vườn quốc gia Yala, Sri Lanka.