Cách mà ông bố “lầy lội“ trong con khiến cho bà nội không khỏi “nóng mặt“ phải ra tay dạy dỗ.