Xe container cố tình vượt ẩu khi qua khúc cua nhưng không quan sát, tài xế xe ben đi ngược chiều đánh lái, sau đó, mất trụ và lật nghiêng.

Xe container cố tình vượt ẩu khi qua khúc cua nhưng không quan sát, tài xế xe ben đi ngược chiều đánh lái, sau đó, mất trụ và lật nghiêng.