Khu rừng với 300 cây thuộc nhiều chủng loài được trồng trong sân vận động 32.000 chỗ ngồi tại Klagenfurt, mở cửa miễn phí ngày 8/9-27/10.