Binh chủng Hóa học, Bộ Tài nguyên Môi trường và Hà Nội lên kế hoạch tiêu tẩy độc khu vực nhà máy Rạng Đông trong vài ngày tới.

Di dời nhà máy Rạng Đông: Đất vàng dùng để làm gì?

'Ém’ thông tin thiệt hại sau hỏa hoạn, Rạng Đông bị nhắc nhở