Để gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chống dịch Covid-19, kêu gọi người dân giữ sức khỏe, các tòa nhà, điểm du lịch trên thế giới thắp sáng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Để gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chống dịch Covid-19, kêu gọi người dân giữ sức khỏe, các tòa nhà, điểm du lịch trên thế giới thắp sáng nhiều thông điệp ý nghĩa.