Chiếc xe do một phụ nữ nghi say rượu lái tại California, Mỹ đã đâm vào trụ đá đặt ở vòng xoay giao thông, bay cao 5m trước khi lao vào 2 ô tô khác.

Chiếc xe do một phụ nữ nghi say rượu lái tại California, Mỹ đã đâm vào trụ đá đặt ở vòng xoay giao thông, bay cao 5m trước khi lao vào 2 ô tô khác.