Đối đầu 3 con rắn hổ mang chúa, chuột bạch không chút sợ hãi. Nó nhắm vào 1 trong 3 con rắn độc tấn công tới tấp.

Kinh ngạc cảnh chuột bạch tấn công rắn hổ mang tới tấp