5 điều người làm ngân hàng nhớ "nằm lòng" để phục vụ khách hàng tốt nhất

Tôi nhận ra rằng, người làm ngân hàng, hãy xem khách hàng là người thân khi cung cấp dịch vụ, thì khách hàng sẽ luôn gắn bó, trung thành với ngân hàng mà không có ý định sử dụng thêm hoặc chuyển qua ngân hàng khác.

Trí Thức Trẻ