Lấn sân sang bất động sản, nhiều doanh nghiệp tay ngang nếm trái đắng

Nhiều doanh nghiệp tay ngang lấn sân sang bất động sản, có những doanh nghiệp đã thành công khi chuyển đổi, nhưng cũng có không ít 'khách qua đường' phải nếm trái đắng.

An ninh tiền tệ