Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình nợ thuế hơn 500 tỷ đồng

Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là 501,5 tỷ đồng.

Đời Sống Pháp Luật