Việt Nam chi 5 tỷ USD mua lượng khổng lồ ngô, đậu tương từ Mỹ, Argentina,... để làm gì?

Năm 2021, trong tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi Việt Nam sản xuất khoảng trên 21 triệu tấn thì nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu đã trên 20 triệu tấn, chiếm trên 90%. Nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Argentina...

Dân Việt