SCIC muốn tham gia tăng vốn cho hai ngân hàng quốc doanh

Hai ngân hàng quốc doanh là BIDV và VietinBank. Hai nhà băng này cũng là hai trường hợp gặp nhiều khó khăn về tăng vốn và đang đối mặt với áp lực tuân thủ tiêu chuẩn Basel II.

An ninh tiền tệ