Lùi thời gian thông thương hàng hóa qua cửa khẩu do dịch corona

Bằng Tường (Trung Quốc) có văn bản gửi các đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn thông báo lùi thời gian mở cửa các chợ cửa khẩu.

Vtc News