Bạn là người rất thông minh nhưng thực tế là không làm nên chuyện gì cả, nguyên nhân là bởi...

Tự huyễn rằng bản thân thông minh nên dễ dàng chạm tới thành công - bạn đã sai ngay từ bước định vị đầu tiên này.

Trí Thức Trẻ