Đừng như con mèo tức giận chỉ biết xù lông, hãy là hổ dữ gầm nhẹ một tiếng muôn loài khiếp sợ: Chỉ có thực lực mới quyết định lời nói của bạn nặng ra sao

Thực lực bản lĩnh cỡ nào, uy quyền của chúng ta cũng nhiều chừng ấy!

Trí Thức Trẻ