Tranh cãi việc dừng thu hồi sổ hồng chung cư ông Thản

Ông Phượng cho rằng việc thu hồi sổ hồng cấp sai tại nhiều dự án của ông Thản là chính xác, còn ông Đặng Hùng Võ có quan điểm ngược lại.

Báo đất Việt