WorldBank, ADB, Jica Nhật Bản hay Kexim Hàn Quốc: Vay vốn ở đâu dễ nhất?

Nhận được thư trả lời chính thức của nhóm 6 Ngân hàng phát triển, Bộ Tài chính Việt Nam đã thông báo khung điều kiện vay của các nhà tài trợ lớn cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho chính phủ.

Trí Thức TrẻTin vui cho doanh nghiệp và startup công nghệ Việt Nam: Chính thức được miễn thuế thu nhập 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, miễn giảm tiền thuê đất và vay vốn lãi suất ưu đãi

Trí Thức Trẻ