Nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, núi Võ Đang là nơi khai sinh ra kiếm thuật cổ xưa nhất Trung Quốc. Môn võ được nhắc nhiều trong các tiểu thuyết kiếm hiệp.

Nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, núi Võ Đang là nơi khai sinh ra kiếm thuật cổ xưa nhất Trung Quốc. Môn võ được nhắc nhiều trong các tiểu thuyết kiếm hiệp.