Bị hàng chục con chó hoang bao vây, cắn xé cùng một lúc, linh cẩu bất ngờ có hành động cực khôn ngoan.