Coteccons lãi sau thuế hơn 54 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý đầu năm nay của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt xấp xỉ 2.570 tỷ đồng và 120 tỷ đồng, tương ứng giảm 28% và 38% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, tăng trưởng âm chủ yếu vì nhiều dự án bất động sản chưa hoạt động bình thường trở lại như trước dịch, dẫn đến nguồn thu mảng xây dựng biến động mạnh.

Bù lại, doanh thu chưa thực hiện từ các công trình tăng gần 3 lần so với thời điểm cuối năm ngoái, đạt khoảng 120 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận doanh thu tài chính 68 tỷ đồng, trong đó phần lớn là lãi tiền gửi ngân hàng và lãi hoạt động đầu tư mới phát sinh.

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý đầu năm tăng gần 10%, lên 120 tỷ đồng là khoản mục ăn mòn lợi nhuận nhiều nhất. Nguyên nhân vì công ty trích trước chi phí trả cho cán bộ nhân viên tương ứng với lương bổ sung và thưởng theo thời gian làm việc, thay vì ghi nhận theo thực tế thời điểm phát sinh như trước đây.

Công ty báo lãi sau thuế 54 tỷ đồng sau khi trừ hết chi phí, giảm hơn phân nửa so với cùng kỳ và hoàn thành 16% kế hoạch cả năm.

Dự án do Coteccons làm tổng thầu tại Hà Nội. Ảnh: Coteccons.

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu năm nay 17.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 2% so với năm trước.

Tại phiên họp thường niên, ông Michael Trần – Phó tổng giám đốc cho biết để đạt được kế hoạch này, công ty phải đấu thầu tổng giá trị hợp đồng ít nhất 107.500 tỷ đồng và ký được 21.500-25.000 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, công ty ký được 7 hợp đồng mới và công ty thành viên là Unicons ký được 3 hợp đồng với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Tác giả: Phương Đông