HLV Tan Chang Hoe khảo sát một vòng sân, thử bóng và sút xà ngang trước khi cho các cầu thủ tập luyện trên sân Mỹ Đình, tối 9/10.

HLV Tan Chang Hoe khảo sát một vòng sân, thử bóng và sút xà ngang trước khi cho các cầu thủ tập luyện trên sân Mỹ Đình, tối 9/10.