Dưới sự chỉ đạo của sư tử mẹ Tata, 2 chú sư tử đực mới trưởng thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng khi kết liễu 2 mẹ con trâu rừng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng.

TPO - Dưới sự chỉ đạo của sư tử mẹ Tata, 2 chú sư tử đực mới trưởng thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chúng khi kết liễu 2 mẹ con trâu rừng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chúng.