GiadinhNet - Dù chương trình khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) tại Thái Nguyên còn sơ khai bởi các y, bác sĩ, nhân viên y tế chủ yếu tham gia cho ý kiến mà chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết như chương trình Telemecidine, tuy nhiên, qua khảo sát, Telehealth tại Thái Nguyên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Qua đó, các y, bác sĩ tại BV TƯ Thái Nguyên mong muốn, đầu năm 2021, khi được triển khai đồng bộ, Telehealth sẽ trở thành công việc thường quy trong công tác khám chữa bệnh từ tuyến trung ương đến Trạm y tế cấp xã.

Thực hiện: Bảo Loan