JARVISH X-AR Smart Helmet có thể thông báo về điều kiện giao thông và thời tiết. Đồng thời, nó được tính hợp trợ lý Alexa hỗ trợ nhiều tiện ích cho người lái xe.

Lê Trọng