Cứ tưởng quên lấy tiền thừa nhưng nào ngờ khi quay lại thì phát hiện ra sự thật khiến cặp vợ chồng “mất mặt“.