Kalibr được đánh giá vượt trội hơn so với tên lửa “Tomahawk” của Mỹ

Kalibr được đánh giá vượt trội hơn so với tên lửa “Tomahawk” của Mỹ