Hơn 10 ngày bị cô lập , người dân hai xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến vui mừng nhận 10 tấn gạo cùng những nhu yếu phẩm khác từ chính quyền xã và các nhà hảo tâm.