Mặc dù trời gió lớn, một nghệ sĩ xiếc vẫn bất chấp tính mạng đi bộ thăng bằng qua 2 tòa khách sạn cao tầng ở Honolulu (Hawaii, Mỹ) mà không có đồ bảo hộ.

Mặc dù trời gió lớn, một nghệ sĩ xiếc vẫn bất chấp tính mạng đi bộ thăng bằng qua 2 tòa khách sạn cao tầng ở Honolulu (Hawaii, Mỹ) mà không có đồ bảo hộ.