Phụ nữ là “chúa vụng về“ thế nên thường gặp những pha tai nạn hài hước khó đỡ như thế này đây.

Cứ ngỡ mình chân dài nhưng vẫn là không đủ. Chỉ bị một lần chắc nhớ đến cả đời. Ơ hay, không mang ván thì lấy cái gì mà lướt. Trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình vụng về thôi. Giờ thì biết như thế nào là "sấp mặt" rồi chứ người đẹp?