Khi Tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức áp sát, kiểm tra hành chính, nhiều thanh niên vi phạm tái mặt, năn nỉ xin xỏ nhưng không thành.