Lãnh cảm trong "chuyện ấy" là vấn đề sức khỏe bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể gặp phải. Vì vậy, hiểu rõ nguyên nhân và cùng tìm cách giải quyết là điều quan trọng để giữ gìn hạnh phúc của mỗi cặp đôi.