Bà xã nhạc sĩ Phú Quang làm ngành ngân hàng, luôn đồng cảm với ông trong công việc và cuộc sống.