Tài năng có hạn nhưng lại thích thể hiện để rồi gặp hậu quả tê tái chỉ vì thất bại thảm hại.