Hàng trăm người trẻ nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội có cơ hội trải nghiệm tục xin chữ lấy may đầu năm ở Việt Nam.