Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra số 978/KL-TTCP về việc “Chấp hành chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác của UBND TP Cần Thơ”. Theo kết luận, qua kiểm tra 16 dự án, chỉ có 9 dự án thực hiện đúng theo quy định pháp luật, còn 7 dự án còn thiếu sót, sai phạm