Các người đẹp đôi khi có những pha nghịch ngợm dẫn đến hậu quả hài hước không thể đỡ nổi.

Các anh nhìn cho kỹ em chỉ làm mẫu một lần thôi đấy. Thử thách đến đây kết thúc. Quá vui mừng mà bỏ quên luôn cả bạn. Nghịch ngợm thế này thì cũng bó tay rồi. Chọ chị ăn "cẩu lương" thì chị cho chúng máy khiếp vía luôn nè.