Tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn trái, hồ sen... đang được nhiều gia đình áp dụng, nhằm tạo nguồn thực phẩm sạch và cảnh quan xanh.

Tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn trái, hồ sen... đang được nhiều gia đình áp dụng, nhằm tạo nguồn thực phẩm sạch và cảnh quan xanh.