Khi có năng khiếu tấu hài nhưng lại thích biểu diễn ảo thuật để rồi nhận phải những thất bại thảm hại hài hước.

Trách ai bây giờ, trách người đóng cửa thôi.Đây là tấu hài chứ ảo thuật gì kiểu này.Khó thế mà bạn cũng nghĩ ra được.Không khả năng thì đừng có tấu hài.Thảm bay thời hiện đại.