Những pha nhảy cầu "đi vào lòng người" như thế này chắc cũng là lần đầu và cũng là lần cuối trong đời.

Nhớ quay lại khoảnh khắc này đấy nhé. Chủ yếu là vì đam mê thôi mà. Muốn nhảy xuống nước cũng không dễ đâu nhé. Màn nhảy cầu hài hước đi vào lịch sử thế giới. Lần đầu thể hiện tài nhảy cầu và cái kết đâm đầu vào bể nước.