Mỗi cuộc hẹn hò chắc ai cũng phải ám ảnh với câu nói cửa miệng "đến ngay đây" nhưng thực tế thì lại khác.