Bà Quách Thị Hồ đã có những đóng góp to lớn, công lao đặc biệt trong việc khôi phục, quảng bá và phát triển nghệ thuật ca trù; người đầu tiên đưa ca trù Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nghệ sỹ Nhân dân Quách Thị Hồ là bậc thầy lớn nhất của nghệ thuật ca trù Việt Nam thế kỷ XX.

Bà đã có những đóng góp to lớn, công lao đặc biệt trong việc khôi phục, quảng bá và phát triển nghệ thuật ca trù; người đầu tiên đưa ca trù Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bà sinh ngày 11/6/1909, cách đây 110 năm.

Theo Vietnam+