Nuôi 20.000 con chuột thử nghiệm vaccine

Chuột lang và chuột nhắt được trại chăn nuôi Suối Dầu ở huyện Cam Lâm nuôi dưỡng để nghiên cứu, thử nghiệm các loại vaccine trị ho gà, bạch hầu, uốn ván...