Cựu nhân viên ngân hàng ăn trộm 6 tỷ đồng từ các cây ATM ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng vốn là nhân viên tiếp quỹ của Ngân hàng trộm 6 tỷ đồng từ các cây ATM trên địa bàn tỉnh.

Vov