Người đàn ông tử vong với sợi dây thừng thắt ở trên cổ

Nạn nhân được phát hiện chết với tư thế ngồi ở ngoài hiên nhà, trên cổ có thắt một sợi dây thừng.

Báo gia đình