Núp bóng khách du lịch, vào khách sạn thuê người vận chuyển 3 bánh ma túy

Đóng giả khách du lịch, Vi Văn Tạo vào một khách sạn ở TP.Sầm Sơn, thuê Trần Ngọc Huệ vận chuyển 3 bánh heroin ra Hà Nội tiêu thụ với giá 30 triệu đồng.

Người Đưa Tin