Điều tra vụ chủ nhà bị thợ hồ đâm tử vong chỉ vì có ý tốt

Nghe hai thợ hồ trong tiệc nhậu lời qua tiếng lại, chủ nhà đứng ra can ngăn thì bất ngờ bị đâm thiệt mạng.

Người Đưa Tin