Ngày 12-6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng TP HCM khám xét 18 kho hàng hóa nghi chứa hàng cấm, hàng lậu với số lượng lớn.