Phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo được cho là bắn từ phía Yemen.

Phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo được cho là bắn từ phía Yemen.