Tiệm phở Thìn của anh Thành hoạt động 65 năm đã truyền qua ba đời, điểm đặc biệt là miếng thịt bò ở đây sẽ đập dẹp trước khi cho nước lèo vào.