Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng ông Võ Hoàng Yên và cộng sự “vì kết quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự không có hiệu quả và gây ra dư luận không tốt ở địa phương”.

Ngày 8/4, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự.

Quyết định nêu rõ: “Hủy bỏ Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen cho lương y Võ Hoàng Yên và các cộng sự, vì kết quả khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên và cộng sự không có hiệu quả và gây ra dư luận không tốt ở địa phương”.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi hủy bỏ quyết định khen thưởng ông Võ Hoàng Yên và cộng sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Bình Sơn thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào tháng 7/2020, huyện Bình Sơn đã mời ông Võ Hoàng Yên và các cộng sự về khám chữa bệnh tại địa phương, được Sở Y tế Quảng Ngãi cấp phép và đã chi phí 200 triệu đồng cho hoạt động khám chữa bệnh này.

Mới đây, sau khi xảy ra những sự việc liên quan đến việc khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra tính hiệu quả sau khám chữa bệnh của ông Yên; kết quả 776 người được ông Yên và cộng sự chữa trị đều không hiệu quả.

Ngọc Thi