Sau 10 năm đi làm ăn xa chàng trai quyết định về thăm nhà nhưng khi về đến nơi lại nhận nhầm cả bố mẹ của mình.