Kết quả thanh tra cho thấy số tiền thanh toán cho các công ty lữ hành khoảng 29 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với mức quy định của nhà nước.

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) trong việc quản lý, sử dụng tài chính tại sở này.

Cụ thể, việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng kinh phí ngân sách có nhiều sai sót, trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng kế hoạch tài chính.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thông báo của thanh tra TP.HCM chỉ rõ, tất cả các hội nghị, tập huấn ngoài thành phố do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức đều kết hợp với tham quan, du lịch; có những chuyến đi dài ngày, qua nhiều tỉnh khác nhau nhưng thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ; chi phí của một người tham gia chuyến đi cao hơn nhiều so với mức quy định của Nhà nước.

Về thời gian, có 18 chuyến đi nhiều hơn 2 ngày. Về địa điểm, tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn đều được tổ chức kết hợp với tham quan, du lịch tại các địa điểm xa thành phố.

Kết quả thanh tra cho thấy số tiền thanh toán cho các công ty lữ hành khoảng 29 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với mức quy định của nhà nước là không phù hợp với thu nhập của ngành giáo dục.

Ngoài ra, đối với chuyến đi công tác của đoàn cán bộ đi học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non tại Nhật Bản có chi phí phụ cấp tiền tiêu vặt là 46,4 triệu không đúng quy định.

Việc tổ chức khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp tại Mỹ, Sở GD&ĐT ký hợp đồng với Công ty CP IIG Việt Nam nhưng không thể hiện nội dung chương trình.

Trong khi đó, Đề án "Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TP.HCM giai đoạn 2011-2020" không có nội dung tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài.

Từ những sai sót trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND thành phố thống nhất, yêu cầu ngành giáo dục - đào tạo thành phố tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra khẳng định trách nhiệm của những sai phạm trên thuộc về giám đốc, phó giám đốc sở phụ trách và các phòng trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thanh Phong