Ông Thái Thanh Quý, 44 tuổi, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025. - Báo Giao Thông