Khalid Sheikh Mohammed được xác định là kẻ chủ mưu chịu trách nhiệm lên kế hoạch toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện vụ khủng bố 11/9 ở nước Mỹ, cướp đi sinh mạng gần 3.000 người vô tội 18 năm trước.

Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 1. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 2. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 3. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 4. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 5. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 6. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 7. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 8. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 9. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 10. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 11. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 12. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 13. Số phận kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 giờ ra sao? - Ảnh 14.

Theo Kienthuc.net.vn