"Chủ đầu tư các dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Đà Nẵng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án"

Ngày 8/4, Văn phòng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, ông Phùng Phú Phong Phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã ký văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan và các chủ đầu tư dự án, các công ty bất động sản (BĐS) về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS.

Theo đó, để việc kinh doanh BĐS tại các dự án BĐS trên địa bàn TP.Đà Nẵng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người tham gia giao dịch BĐS được đảm bảo, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư các dự án BĐS; các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS (bất động sản có sẵn và bất động sản hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên quan.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Chương VII, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Sốt đất, Đà Nẵng cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản

“Chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án”, ông Phùng Phú Phong nêu rõ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch BĐS tại các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và quy định khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đồng thời, rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng phối hợp yêu cầu các Văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch BĐS đối với các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Lam Hàn