80% trẻ uống thuốc độc tự tử do mâu thuẫn gia đình
Trong số trẻ uống thuốc độc tự tử, có trường hợp bỏ nhà đi chơi với bạn trai, bị cha mẹ la mắng nên giận dỗi và làm liều.

Vtc News